JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

มีความคิดสร้างสรรค์ ทันกระแส ค้นคว้าหาข้อมูลและข่าวสารสม่ำเสมอ

สามารถออกแบบและวาง layout สื่อที่ใช้ประกอบ content

-มีทักษะพื้นฐานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator

-หากมีความสามารถในการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เราต้องการอะไรจากคุณ

-เพศชาย/หญิง อายุ 25 -35 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านการเขียน Content / บทความ

มีทักษะด้านการเขียนบทความ โพสต์ และแคปชั่นที่ดึงดูด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและบริหารจัดการ Content ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ แบรนด์ และงานสื่อสารการตลาดขององค์กรออกแบบสื่อกราฟฟิคบน Social ทั้งหมดของบริษัท (ภาพถ่าย ,ภาพประกอบ ,infographic)

 • สร้าง Content ให้เกิด Engagement ที่ดี ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้น่าสนใจ ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • ดึงจุดขายของสินค้ามาเขียน Content เพื่อสื่อสารให้กับลูกค้า

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่มีกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมการสื่อสารและไอที เรามีความเข้าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่พร้อมเรียนรู้การทำงานในรูปแบบวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและทันสมัย มีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือที่ดีไปพร้อมกัน บริษัทเราให้ความสำคัญกับเรื่องวัฒนธรรมองค์กร (Growth Culture) และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) อย่างมากที่สุด

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี หรือถ้ายังไม่มีประสบการณ์การทำงาน เรายินดีรับน้องๆ นักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนา Responsive Web Application
 • สามารถเข้าใจและใช้งาน HTML, CSS, Javascript ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำงานร่วมกับทีมออกแบบและทีมขาย พัฒนา Web Application เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน
 • ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบที่พัฒนาขึ้นให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีความยืดหยุ่น มีคุณภาพที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการเพิ่มเติมในอนาคต
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำสมาชิกในทีมหรือลูกค้า เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือซอฟแวร์ระบบที่เกี่ยวข้อง

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • วางแผน คัดสรร การใช้ Digital Advertising
  มีความคุ้นเคยกับการใช้ Platform Online ต่างๆ
 • พัฒนาแผนการตลาดออนไลน์ และออฟไลน์

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบในงาน
 • เป็นที่ปรึกษา คำแนะนำ หาแนวทางแก้ไข เมื่อเกิดปัญหา
 • มีความคุ้นเคยกับการใช้ Platform Online ต่างๆ และเปิดรับสื่อใหม่ๆตลอดเวลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • คิดแผน และพัฒนาแผนการตลาดออนไลน์ให้ควบคู่ไปกับแผนการตลาดออฟไลน์
 • วานแผน, จัดการ และควบคุมงบของการตลาดในการยิงโฆษณาทางสื่อช่องทางออนไลน์
 • คอยอัปเดตเทรนและติดตามเทรนการตลาด
 • วิเคราะห์ผลของสื่อโฆษณาที่ใช้
 • คิดคอนเทนต์สำหรับสื่อโฆษณาที่จะทำการลงบนช่องทางต่างๆ