About Us

who we are

ทีมผู้ก่อตั้งประกอบด้วยบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ สินค้าอุปโภคบริโภคและอินเทอร์เน็ต ได้อุทิศเวลาหลายพันชั่วโมงเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ ทีมเทคนิคของ VOOPOO มีประสบการณ์ 10 ปีในการผลิตอะตอมอิเล็กทรอนิกส์และชิป และสร้างฐานเทคโนโลยีที่ครอบคลุมสำหรับผลิตภัณฑ์การทำให้เป็นละอองเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการจ่ายไอระเหยสำหรับผู้บริโภคเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกในทั้งหมด หมวดหมู่ของการทำให้เป็นละอองอิเล็กทรอนิกส์

Our Founder Team

ชลาธิป ธนสมบัติ

ชลาธิป ธนสมบัติ

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

พงษ์สิทธิ์ จรัสธรรม

พงษ์สิทธิ์ จรัสธรรม

หัวหน้าทีม Administrator

ปรียาดา สุรศักดิ์อุดม

ปรียาดา สุรศักดิ์อุดม

ผู้ร่วมทีม Administrator

นันทิชา รัตนาอรุณ

นันทิชา รัตนาอรุณ

ผู้ร่วมทีม Administrator

สุพิญญา นันทพิวัฒน์

สุพิญญา นันทพิวัฒน์

ผู้ร่วมทีม Administrator

พลภัทร ทรัพย์ธารา

พลภัทร ทรัพย์ธารา

หัวหน้าทีม Accountant

จักรภพ วิไลรัตน์

จักรภพ วิไลรัตน์

สมาชิกในทีม Accountant

ปวัญญา จันวราสกุล

ปวัญญา จันวราสกุล

สมาชิกในทีม Accountant

ขวัญเนตร รัตนาอาทิตย์

ขวัญเนตร รัตนาอาทิตย์

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

พลภัทร แสงทอง

พลภัทร แสงทอง

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

สุชาวดี วงศ์สุรวัฒนา

สุชาวดี วงศ์สุรวัฒนา

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

ณัฏฐกานต์ ธนากร

ณัฏฐกานต์ ธนากร

หัวหน้าทีม Content Creating

กชพรรณ โอภาสพงส์

กชพรรณ โอภาสพงส์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ชมพูนุท สิงห์ขาว

ชมพูนุท สิงห์ขาว

ผู้ร่วมทีม Content Creating

พรรษา กาญจนมาศ

พรรษา กาญจนมาศ

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

พงศ์พิสุทธิ์ ลายศรี

พงศ์พิสุทธิ์ ลายศรี

หัวหน้าทีม Digital Marketing

มาริษา ปรางค์ทรัพย์

มาริษา ปรางค์ทรัพย์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

แก้วขวัญ สายสำอาง

แก้วขวัญ สายสำอาง

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

พร้อมพงศ์ โสภาภักดิ์

พร้อมพงศ์ โสภาภักดิ์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing